nowe zasady rozliczania prądu

Informacja dla naszych klientów posiadających instalacje fotowoltaiczną od nas: Nowa ustawa które określa limit zużycia energii do 2000kWh rocznie oznacza: W przypadku odbiorcy, który jest jednocześnie prosumentem rozliczającym się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o OZE, limit zużycia energii elektrycznej jest naliczany po uwzględnieniu rozliczenia prosumenckiego.

Zatem jeżeli prosument w ciągu roku odda do sieci 3500 kWh a jednocześnie pobierze z sieci 4500 kWh będzie oznaczało dokupienie 1000 kWh. Zgodnie z wprowadzoną przez rząd ustawą oznacza to, że z przysługującego mu limitu 2000 kWh wykorzystał 1000 kWh energii.

To dobra wiadomość, ponieważ do końca nie można było zrozumieć ustawy jak będzie liczony bilans dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Dzisiaj już wiemy że koszty energii nie będą tak wysokie jak w przypadku takich instalacji bez fotowoltaiki.

Cart